Smiley faceSmiley face

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ


Chính sách Bảo Mật :

Trong quá trình phục vụ khách hàng VINHLINK sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách ( Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, fax (nếu có), Quốc tịch, chi tiết thanh toán, Tài khoản và chủ tài khoản ngân hàng, chi tiết ngân hàng, chi tiết thanh toán bằng thẻ, có thể thêm một số thông tin cần thiết khác,… ) để đảm bảo phục vụ được chu đáo và tốt hơn. Vậy nên :

Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được giữ kín và bảo mật.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

http://vinhlink.com